Úvod > Adobce a Chetan > Naše adopce na dálku

Naše adopce na dálku

26.6.2011 - Předseda
Studentský parlament při Gymnáziu Dr.Karla Polesného ve
Znojmě adoptoval díky diecézní charitě Hradec Králové malého

Inda, který se jmenuje

2004 navštěvuje školu St. Anthony´s School, kde nyní ukončuje
studium v sedmé třídě. Každým rokem nám posílá dopis o jeho
rodině, prospěchu ve škole a o událostech v jeho okolí včetně
vánočního přání.
Diecézní charita Hradec Králové dala roku 2000 vzniknout

projektu Adopce na dálku v Indii v diecézi Belgaum a o
pět let později rozšířila do diecéze Bangalore. Na indické straně
má dva partnery, kteří již navštívili Českou republiku. Partneři
projektu se snaží pozvednout vzdělání u lidí, kteří jsou často
negramotní. Začínají právě u těch nejmenších, kteří mají v rukou
svoji budoucnost. Konají různé prázdninové tábory, kde děti učí
správné hygieně, domácím pracím apod.
Každý rok posíláme Chetanovi finanční dar v celkové

5 100Kč. Tyto peníze vyděláváme v naší
Chetan kafé, konající se jednou nebo dvakrát ročně. Můžete

hodnotě

Chetan M. Lobo. Od roku

se nechat obsloužit našimi studenty, kteří nabízí různé druhy
kávy, zákusky nebo třeba i zmrzlinu. Děkujeme, že pomáháte,
právě díky koupi těchto pochutin.

Aktuálně
 
Napište nám!
E-mail pro odpověď:
5 - 5 =   
 


©2024

webmaster: Ivo Pisařovic
editor: Tomáš Čech predseda.sp@gmail.com
Ilus. obrázky: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net