Adobce a Chetan

Kavárna Chetan 

Předseda
27.12.2011
Ve dnech 19. -21. 12. 2011 se v učebně č. 312 konala charitativní akce, kavárna Chetan, která za přispění našich sponzorů vydělala 8 326 Kč. 5 100,- bude zasláno Charitě v Hradci Králové, která tuto částku pošle do Indie přímo na zaplacení školného pro našeho adoptovaného...

Naše adopce na dálku 

Předseda
26.6.2011
Studentský parlament při Gymnáziu Dr.Karla Polesného ve Znojmě adoptoval díky diecézní charitě Hradec Králové malého Inda, který se jmenuje 2004 navštěvuje školu St. Anthony´s School, kde nyní ukončuje studium v sedmé třídě. Každým rokem nám posílá dopis o jeho rodině...

Kavárna Chetan 

Ivo Pisařovic
22.6.2011
Naše adopce na dálku Studentský parlament při Gymnáziu Dr.Karla Polesného ve Znojmě adoptoval díky diecézní charitě Hradec Králové malého Inda, který se jmenuje Chetan M. Lobo . Od roku 2004 navštěvuje školu St. Anthony´s School, kde nyní ukončuje studiu...

Aktuálně
 
Napište nám!
E-mail pro odpověď:
3 - 0 =   
 


©2024

webmaster: Ivo Pisařovic
editor: Tomáš Čech predseda.sp@gmail.com
Ilus. obrázky: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net